Menesty Yritystakomon avulla

Yritystakomo

Yritystakomo tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja startup -yrittäjyyttä ajatteleville eri alojen osaajille. Yritystakomon avulla yrittäjät löytävät yhteistyökumppaneita, jotka käyttävät osaamistaan, kokemustaan ja innovatiivisuuttaan uusien liike- ja tuoteideoiden kehittämiseen. Yritystakomon toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja verkostoa voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat kehittää liikeideaansa menestyväksi.

Yritystakomo yhteistyökumppaneineen tukee muun muassa liikeidean rahoituksen selvittämisessä. Kumppaniverkostomme avulla yrityslaina on mahdollista saada nopeasti, yrityksen ikään katsomatta. Tämä on merkityksellistä, kun puhutaan startup -yrittäjyydestä, jossa nopeus on valttia. Yritystakomo tähtää siihen, että ideastasi jalostuu menestyvä yritys.

Rahoituskumppanit

Suomessa toimiville startup -yrityksille rahoituksen pääyhteistyökumppanina toimii Haenyt.fi. Startup -yrityksille, jotka tähtäävät enemmän kansainvälisille markkinoille, Creddo toimii rahoituskumppanina. Alta löydät lisätietoa pääyhteistyökumppaneista:

 

Haenyt.fi

Haenyt.fi on keskittynyt löytämään rahoitusratkaisut suomalaisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Palvelu on löytänyt rahoitusratkaisun tuhansille suomalaisyrityksille ja sadoilletuhansille yksityishenkilöille.

Yritysosastolla keskitytään nopeasti myönnettäviin yrityslainoihin, joita on tarjolla aina 300 000 euroon asti. Rahoitusratkaisut ovat selkeitä ja palvelevat sekä uusia että vanhoja yrityksiä tehokkaasti.

 

Creddo

Creddo on yrityksille rahoitusratkaisuja etsivä palvelu, jolla on kontakteja kansainvälisille markkinoille. Suomen lisäksi sillä on toimintaa muun muassa Ruotsissa ja Hollannissa.

Palvelun kautta rahoitusta voivat etsiä kaiken kokoiset yritykset, joilla on toimintaa edellä mainituissa maissa. Suomessa palvelun kohteena ovat 1 000 - 250 000 euron yrityslainat ja muun muassa Ruotsissa jopa 1 000 000 euron rahoitukset.

 

Muita rahoitusvaihtoehtoja

Muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten isompia rahoitusratkaisuja, startup -yrityksille etsitään yhteistyössä ELY -keskusten ja Business Finlandin kanssa. Pääyhteistyökumppanit toimivat tällaisissa ratkaisuissa esimerkiksi siltarahoitusratkaisuna.

Lisätietoa meistä

Yritystakomo perustettiin tavoitteena synnyttää uusia menestyviä kasvuyrityksiä Suomeen. Toiminta rahoitetaan kumppaniemme yhteistyörahoituksella. Olemme monipuolisesti kiinni alueellisissa yhteisöissä sekä kansainvälisissä verkostoissa.

Yritystakomo tarjoaa innovatiiviset ratkaisut, joiden avulla ideoita voidaan kehittää edelleen todellisiksi yrityksiksi. Yritystakomo koostuu ihmisistä ja heidän ainutlaatuisista taidoistaan. Kun teemme asioita yhdessä ja jaamme tietoa ja ideoita, tapahtuu suuria asioita.

Yritystakomo on loistava innovaation voima. Henki on erinomainen ja kaikkia kannustetaan menemään eteenpäin ideoidensa kanssa.

 

Meidän arvomme

Arvomme ovat huolenpito, luottamus, rohkeus, tekeminen ja hyvinvointi. Kaikkea mitä teemme Yritystakomossa, ohjaavat viisi toiminta-arvotamme: huolenpito, luottamus, rohkeus, toiminta ja hyvinvointi. Huolella ja luottamuksella rakennamme perustan, jonka avulla jäsenet voivat jakaa ideoitaan. Tarvitsemme rohkeutta ja toimia voidaksemme viedä näitä ideoita eteenpäin ja tehdä niistä todellisia yrityksiä. Nämä arvot yhdistyvät ja antavat mahdollisuuden saavuttaa perimmäiset tavoitteemme ja lisätä hyvinvointia yrittäjyyteen.

 

Kenelle?

Yritystakomon rahoitusratkaisut palvelevat sekä tuoreita yrityksiä että pitkää toimineita konkareita, jotka haluavat luoda jotain uutta tai kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa.